As Sieraden Informatie

Voor het verkrijgen van complete as sieraden informatie is het belangrijk om het historisch perspectief en de evolutie allereerst goed in beeld te krijgen. As sieraden informatie is niet overal zo uitgebreid te verkrijgen, maar deze site biedt u een compleet overzicht.
Al eeuwenlang is er een verlangen om geliefden, familieleden en leden van stam, dorp, regio of land te herinneren en te herdenken. Crematie sieraden zijn, net als de overige schatten uit de oudheid, bedoeld om geliefden voor eeuwig te kunnen herdenken. As sieraden informatie was niet altijd aanwezig toen deze oude praktijk die dateert uit de tijd van de Vikingen men opzoek was naar een manier om de doden te kunnen eren. As sieraden en andere crematie souvenirs hebben de maatschappij veranderd. Crematie is niet langer voorbehouden aan de beroemden en krachtigen in een samenleving, en crematie sieraden hebben een rol gespeeld bij deze transformatie.

As sieraden informatie in het Victoriaanse tijdperk bestond nog niet. De opleving van de oude praktijk van de crematie heeft echter de weg geëffend voor de crematie sieraden die honderd jaar later zouden volgen.

Rond 1870, voornamelijk als reactie op de bezorgdheid voor de volksgezondheid naar aanleiding van de slechte omstandigheden op begraafplaatsen, werden de eerste crematoria in Europa en de Verenigde Staten gebouwd. Al snel hadden de meeste grote steden hun eigen crematoria. In Noord-Amerika waren er in 1913 al twee en vijftig crematoria, en meer dan tien duizend crematies vonden in dat jaar plaats. As ketting kopen gebeurde echter pas later.

Toen ook de Rooms Katholieke kerk vanaf 1960 toestemming gaf voor crematie, zorgde dit ervoor dat het aantal crematies maar bleef groeien. As sieraden informatie kwam pas op gang toen in de afgelopen decennia, onder invloed van stijgende begrafeniskosten en een verlangen naar een natuur vriendelijk alternatief voor de traditionele begrafenis, nog steeds meer mensen begonnen te kiezen om gecremeerd te worden. As sieraden informatie evolueerde rond de vraag wat u met de gecremeerde resten wilde doen. Dit was grotendeels een kwestie van persoonlijke keuze of religieuze gewoontes. Het merendeel van de mensen koos voor het uitstrooien van de as, het begraven van de as, of het bewaren van de as in een traditionele urn. Geïntroduceerd in de begin jaren negentig van de vorige eeuw, werden crematie sieraden al gauw een uniek alternatief dat een brede acceptatie genoot. As sieraden informatie werd vanaf nu hoog opgevoerd, en de populariteit as ketting begon enorme vormen aan te nemen. Vanaf nu is as sieraden informatie, vooral door de vergrijzing een zeer belangrijk onderwerp geworden. Men vindt over het algemeen dat personalisatie en zelfexpressie even belangrijk zijn in het sterven als in het leven. As sieraden informatie is in de laatste jaren dus op steeds meer plaatsen te vinden. Vooral het world wide web zorgt voor een bron aan as sieraden informatie.

Vandaag de dag willen veel mensen vooraf al de details regelen van hun eigen begrafenis. Sommigen schrijven zelfs hun eigen doodsbrieven en regisseren onconventionele herdenkingen tot in de kleinste details. Fabrikanten bieden tegenwoordig op maat gemaakte crematie urnen en kisten in allerlei vormen, zelfs in de vorm van motorfietsen, muziekinstrumenten of auto’s. As sieraden informatie wordt van te voren uitgeplozen door mensen die graag een klein beetje as willen nalaten aan hun dierbaren, om zodoende dichtbij hen te kunnen blijven. Uit al deze as sieraden informatie en uit al deze ontwerpen wordt uiteindelijk dan gekozen voor een sieraad dat het meest past bij de persoonlijkheid van de persoon. Zelfs een moderne as ketting die toch minimalistisch is van stijl zal kunnen zorgen voor een klik bij de juiste persoon. De populariteit van de as ketting is dus niet meer te stoppen juist omdat het een bron van troost biedt voor de nabestaanden die graag een fysieke verbinding met hun geliefde voor altijd willen koesteren.

Nog een stukje as sieraden informatie wat wij u kunnen bieden heeft betrekking tot de voorganger van de as sieraden. Hoewel de crematie sieraden zoals wij die vandaag kennen pas in de jaren negentig van de vorige eeuw populair zijn geworden, bestaat de voorganger, namelijk rouw sieraden, al bijna twee honderd jaar. Uit het zestiende en zeventiende eeuwse Europa bijvoorbeeld, zijn ringen en broches met zwarte en witte emaillen hoofden en schedels teruggevonden. Deze sieraden vertegenwoordigden een stijl van juwelen die nu beter bekend is als memento mori, een Latijnse uitdrukking die betekent ongeveer ‘rekening houdend met de dood’, of wel een herinnering aan de vergankelijkheid van het leven.

Om verder te gaan met deze bijzondere soort van as sieraden informatie, het is ontdekt dat de rijke klassen van de zeventiende en achttiende eeuw rouw ringen cadeau gaven aan de vrienden en familie van de overledene. Wit emaillen werd gebruikt voor de dood van een alleenstaand persoon, en zwart emaillen voor een gehuwd persoon. As sieraden informatie die u hierbij wel zou verwachten is dat in deze ringen vaak de naam, leeftijd, geboorte –en overlijdens datum van de overledene werden geschreven. As sieraden informatie op het gebied van rouw sieraden bestaat ook uit het gebruik dat deze laatste gemaakt werden van het haar van de overledene. Dit was echter een eeuw later, en dan vooral na aanleiding van de Amerikaanse Burgeroorlog waar vele gezinnen verwoestende verliezen leden. Volgens historici was alleen de kindersterfte al twintig tot dertig procent. De kunst van het creëren van haar sieraden werd onderwezen aan jonge meisjes op school.

Zoals u kunt lezen is as sieraden informatie van zeer recente oorsprong. Wat langer bestaat zijn niet de crematie sieraden, maar de rouw juwelen. Deze laatsten bestaan dus al enkele eeuwen, en zijn altijd speciaal als eerbetoon voor de overledene ontworpen. Het is pas sinds de jaren negentig van de vorige eeuw dat as sieraden informatie noodzakelijk werd, omdat vanaf toen juwelen ontworpen werden met als specifieke functie het bewaren van een klein gedeelte van de as. Niettemin is as sieraden informatie vandaag de dag van enorm belang bij het uitzoeken van een mooi en passend crematie juweel. Zonder as sieraden informatie is het erg moeilijk om een goed geïnformeerde beslissing te kunnen nemen. Vandaar dat wij hebben geprobeerd u zo goed en efficiënt mogelijk tegemoet te komen hierin.